Vereiste sloten Harley Davidson®

Omdat er toch nog regelmatig vragen worden gesteld over het op slot zetten van de Harley®, hieronder nog een nadere toelichting van de reeds bestaande regeling op onze DZ10 polis:

  • Naast het stuurslot dient de motor te worden afgesloten met ten minste 1 extra deugdelijk slot.
  • Indien een stuurslot ontbreekt (bijvoorbeeld bij eigenbouw), dan op slot zetten met minimaal 2 sloten.
  • Een alarm af fabriek met een slot is tevens voldoende (of SCM goedgekeurd alarm met slot)
  • ADVIES SLOTEN: ART 4 ****

(voor overige motoren geldt een andere regeling)